Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số url có chứa các ký tự lạ? Các ký tự như: %20a%E1... Rất có thể nó là 'Url mã hóa' và công cụ này giúp bạn giải mã URL cũng như mã hóa ngược lại .