Home GetLink Tool Get Direct Link - Google Drive, Dropbox, OneDrive
Tool Get Direct Link - Google Drive, Dropbox, OneDrive . Direct link là dạng link download trực tiếp, có nghĩa là khi bạn bấm vào đường link đó nó sẽ tự động tải xuống luôn mà không cần phải click thêm một lần nào nữa.