Home Công cụ Get Active Key Theme Newspaper TagDIV
Công cụ miễn phí giúp tạo Keygen kích hoạt bản quyền theme Newspaper và Newsmag của tagDiv
Get Active Key Theme Newspaper TagDIV
Để có thể active thêm Newspaper hay Newsmag của tagDiv bạn cần theo dõi video hướng dẫn dưới đây. Click to show video!
Chú ý: Key active này chỉ giúp các bạn kích hoạt thành công theme Newsmag và theme Newspaper của Tagdiv, giúp bạn sử dụng được các chức năng của theme mà không cần phải chèn, xóa, sửa code,...!