Home GetLink Tool Get Link MediaFire.Com
Tool cho phép bạn lấy Direct Link MediaFire.Com. Direct link là dạng link download trực tiếp, có nghĩa là khi bạn bấm vào đường link đó nó sẽ tự động tải xuống ngay, có thể dùng để import file.